Dyrektor Artystyczny:

Sebastian Perłowski

Dyrektor Naukowy:

Maciej Negrey

Reżyser Dźwięku:

Beata Jankowska Burzyńska

Organizatorzy: