Dyrektor Artystyczny:

Sebastian Perłowski

Dyrektor Naukowy:

Maciej Negrey

Reżyser Dźwięku:

Beata Jankowska Burzyńska

Główny konsultant materiałów źródłowych:

Ireneusz Trybulec

Badania nad spuścizną Mireckiego i Żeleńskiego uhonorowano Nagrodą Województwa Małopolskiego Ars Querendi za wybitne działania na rzecz kultury i sztuki dla Macieja Negreya i Sebastiana Perłowskiego.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Organizatorzy: