op. 33 Pieśń myśliwska (Chór strzelców) na chór męski, wyd.
 op. 34 Dwa chóry męskie: 1. Chór żeglarzy, 2. Pieśń do Wilii, wyd.
 Nasza Hanka na chór męski
 Psalm 46 do słów parafrazy J. Kochanowskiego
 Veni Creator na chór męski
 Te Deum
 Salve Regina
 Bogurodzica na 4-głosowy chór z tow. organów
 Hymn do pracy na uroczystość wystawy krajowej we Lwowie, 1904