op. 33  Pieśń myśliwska (Chór strzelców) na chór męski, wyd.
  op. 34  Dwa chóry męskie: 1. Chór żeglarzy, 2. Pieśń do Wilii, wyd.
  Nasza Hanka na chór męski
  Psalm 46 do słów parafrazy J. Kochanowskiego
  Msza na chór żeński z tow. organów
  Msza na chór mieszany
  Msza łacińska na 4-głosowy chór męski z tow. organów
  Veni Creator na chór męski
  Te Deum
  Salve Regina
  Bogurodzica na 4-głosowy chór z tow. organów