op. 33 Pieśń myśliwska (Chór strzelców) na chór męski, wyd.
 op. 34 Dwa chóry męskie: 1. Chór żeglarzy, 2. Pieśń do Wilii, wyd.
 Nasza Hanka na chór męski
 Psalm 46 do słów parafrazy J. Kochanowskiego
 Veni Creator na chór męski
 Te Deum
 Salve Regina
 Bogurodzica na 4-głosowy chór z tow. organów
 Hymn do pracy na uroczystość wystawy krajowej we Lwowie, 1904

Chór Polskiego Radia założony został przez Jerzego Gerta w październiku 1948 roku. Od blisko 70 lat swojej działalności zespół wykonuje repertuar obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne. Poza działalnością koncertową Chór Polskiego Radia dokonuje nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.

Udziałem Chóru Polskiego Radia są prawykonania dzieł najwybitniejszych, współczesnych kompozytorów polskich, między innymi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Wojciecha Kilara. Zespół brał udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą prezentując się podczas takich wydarzeń jak Wratislavia Cantans, Festiwal Ludwiga van Beethovena, Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Misteria Paschalia, Festiwal Sacrum Profanum, Festiwal Muzyki K. Pendereckiego Münster, Schleswig Holstein Musik Festival, Rossini Opera Festival, Edinburgh International Festival. Chór Polskiego Radia współpracuje stale z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz Polską Orkiestrą Radiową. Do marca 2012 roku zespół działał w strukturach Polskiego Radia S.A. Do marca 2012 roku zespół działał w strukturach Polskiego Radia S.A. W październiku 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Polskim Radiem S.A. a Fundacją Rozwoju Sztuki Sonoris, na mocy której marka Chóru Polskiego Radia – jej kontynuacja oraz dalszy rozwój – powierzone zostały Fundacji. Zarząd Polskiego Radia S.A. zapewnił Chórowi Polskiego Radia długookresowe wsparcie na rzecz realizowania misji radia publicznego w zakresie kultywowania i upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kontekście dziedzictwa światowego.

fundacjasonoris.org